HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 843.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

{mg"
ë
l
l
!
E
i 21)
Amerikaansche Republiek regelde de uitoefening van de genees-
. en heelkunst 1). lj
I Vele staten eischen eene toelating tot de geneeskunst sinds ·
b b jj
j de laatste jaren van de 1QdC eeuw. Maar er is eene sterke lj
j strooming in de rechtspraak om onder de genees- en heelkunst
1 alleen te verstaan het voorschrijven van geneesmiddelen en het
gebruik van chirur ische instrumenten niet wat in Amerika
b g 7
genoemd wordt ,,the osteopathy" of de ,,Christian science/’ r
,,Osteopathy" is wat in ons land genoemd wordt het menschelijk
(dierlijk) of levens­magnetisme en wordt omschreven als de
methode om ziekten van het menschelijk lichaam te genezen ä
zonder het gebruik van apotheek­middelen door middel van g
il
` manipulaties aangebracht aan verschillende zenuw­centra bepaal- gl
delijk van het ruggemerg, met de bedoeling om den vrijen omloop
li
van het bloed en de lymphen en eene gelijkmatige werking i,
vl
van de zenuwkracht te bevorderen 2).
In sommige staten b.v. in Illinois werd uitdrukkelijk van het A l
monopolie uitgesloten de behandeling van ziekten door mentale 1
en psychische middele11 zonder toediening van medicynen of
materieele geneesmiddelen 3). l
In Engeland bestaat vrijheid van uitoefening van de geneeskunst.
Tot 1858 gaf ieder universiteit en het koninklijk college van
geneeskundigen en heelmeesters den graad af zonder staatstoezicht. L
Op 2 Augustus 1858 overwoog de wetgever, dat het noodig was,
dat zij, die geneeskundige hulp zochten, konden onderscheiden
de gequalificeerde geneeskundigen van de ongequalificeerde. Bij
de wet van 25 juni 1886 werd bepaald, dat slechts geexami­ _
neerde personen op het medische register werden geplaatst en
A dat wie daarop niet voorkwam geen recht had eenige11 titel van
F
geneeskundige te voeren. VV1e dat onbevoegd deed, verbeurde
een geldboete tot £ 20. Ook andere bepalingen, uitsluitende
bevoegdheid om als deskundi e in rechten, in militaire of _·
b g
j marine zaken werkzaam te zijn, geneeskundige ambten te be-
li

1) Cyclopedia of law and procedure. \'illia1n Mack. XXX. blz. 1547 en v. f
‘ ' 2) Cyclopedia a.v. XXX, blz. 1562.
j 3) ('yclopedia zi. v. 1562. 3
‘ I
I
I
3 E
L - V
u
l
` i
N