HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 870.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

4*"'»ïl.vw Y Y Y ' ` ~ . W W ë
l
i 1'U i
io
Constantin. In de kamer van afgevaardigden verklaarde de O
rapporteur van de commissie voor deze wet Dr. Chevandrier,
i dat de masseurs en magnetiseurs, die hadden gerequestreerd, zich
l vergisten en dat de artikelen niet op hen sloegen, als zij geen
geneesmiddelen voorschreven of geen breuken behandelden. Op
i een congres van 1900 verklaarde de graaf de Constantin boven- ii
dien, dat in de commissie van de wet van 1892, waarin bijna J
alle commissieleden medici waren, het denkbeeld om de praktijk
van het magnetiseeren alleen voor de medici te reserveeren
niet werd aanvaard.
In 1896 echter werd reeds een magnetiseur van Angers
Monroux, op klacht van medicinae doctoren van die stad, vervolgd.
De Rechtbank en het Hof van Appèl ontsloegen hem van alle
rechtsvervolging, maar het arrest van het Gerechtshof werd door "
het Hof van Cassatie vernietigd en de man werd veroordeeld 1).
Ondertusschen was in 1893 te Parijs opgericht een school
behandelende de praktijk van het magnetiseeren en masseeren
en in 1895 hechtte de regeering haar zegel daaraan door de
school te brengen onder de scholen, op welke toepasselijk zijn `
de bepalingen van de wet op het Hooger Onderwijs van I2
juli 1875.
Ik vermeld dit, om te doen uitkomen, dat ook in Frankrijk
­-­ gelijk mij trouwens ook uit andere bron bekend is ­-
dagelijks overtredingen van de wet op de uitoefening van de
geneeskunst plaats hebben en hoe zelfs de regeering haar zegel
hechtte aan een school, die tot opvoeding en onderricht van
de overtreders strekt.
O In België geldt de wet van 27 Maart 1857, waarbij verboden
wordt aan" onbevoegden om de geneeskunst uit te oefenen.
Gelijksoortige bepalingen geleden in Italië, Zweden, Noorwegen,
Brazilië. In Oostenrijk­I·Iongarije vindt men in Q 343 van het
1) Artikel 16 van de wet bepaalt: «Exerce illegalement la medeeine: 1“. Toute
personne qui non munie d’un diplome de docteur en niedecine etc. prend part
hahituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affec-
tions chirurgicales ainsi qu’-a la pratique de l’art dentaire ou des accouchements
sauf les cas d’urgence avéree>>.
De I·`ransche wet is dus veel nlgenieener gesteld dan de Nederlandsche, er wordt
l niet geeischt, dat de behandeling geneeskundig
I
k U
n
E
i