HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 805.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

l
· jl?
dat die qualificatie niet is van voorbijgaanden aard en dat dus
practisch de wet luidt, zooals de Hooge Raad ze opvat. Daarmede L
is dus uitgemaakt, dat wij in Nederland een wet op de uit- 1
ä oefening der geneeskunst bezitten, waarin het aan niet­artsen is l
jr verboden als bedrijf uit te oefenen iedere geneesmethode, ook 1
F al is de grondslag van de methode niet toepassen van weten-
schap of techniek. Feitelijk is daardoor uitgemaakt dat deze j
J geneesmethoden niet mogen worden toegepast door daarin ervaren i
r en met den aanleg om te magnetiseeren begaafde mannen en N
dat het monopolie van de artsen is een zuiver monopolie gegrond
i op hun recht van monopolisten, niet op hun kennis en
I ervaring alleen.
l
III. “
De voorschriften in andere landen over de uitoefening l
i van de geneeskunst.
. Het komt mij van belang voor na te gaan, hoe de toestand
. is in andere landen, niet omdat het gewenscht is, dat wij in 1
'V ons land zonder goede redenen anderen nabootsen maar omdat Q
de ervaring van anderen ons mogelijk eenig licht kan verstrekken.
1 In Frankrijk is de wet van IQ Ventose XI vervangen door
ii andere wetten en geldt thans de wet van 30 November 1892, ~
j waarbij artikel 1 het monopolie van de geneesheeren huldigt
en artikel 18 straf bedreigt tegen onbevoegde uitoefening van I
de geneeskunst te weten 200-500 francs en bij recidive 500
E tot 1000 francs en 6 dagen tot 6 maanden gevangenisstraf of 1
g één dier straffen. Fvenwel tijdens deze wet in behandeling was, N
jr _ werd een verzoekschrift met 25000 handteekeningen voorzien
j en waarin werd verzocht vrijheid te geven voor de uitoefening
{ van massage en magnetische behandeling ook aan anderen dan
_ ë de officieel geijkte geneeskundigen (docteur en medecine, officier
de santé, chirurgien, dentiste en sage­femme) aan de kamer van
afgevaardigden ingediend door bemiddeling van den graaf de j
j Jhr. Mr. II. t. F., Vr. uitoef. gen. 2 l
l
.
` U
P