HomeHet groene gevaarPagina 8

JPEG (Deze pagina), 614.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

berekening leert dat de absintdrinkers in dat kanton
gemiddeld ieder een kleine 500 glazen jaarlijks gebrui-
ken, een schrikbarend cijfer, zooals weldra zal blijken,
en in ieder geval een cijfer dat ons ’t recht ontneemt
de komst der absint optimistisch af te wachten.
Leerzaam zijn ook de volgende cijfers voor Frankrijk.
In ’t onderstaande staatje zijn ter vergelijking de cijfers
van 't gebruik van bitters opgenomen, die eveneens
eene vermeerdering aanduiden, zooals trouwens bijna
alle sterke dranken behalve de brandewijn, aangeven,
doch eene vermeerdering die niet in de schaduw kan '
staan der absint. De cijfers zijn afkomstig van het Be-
j heer der indirecte belastingen.
VERBRUIK VAN BITTERS EN ABSINT IN H.L.
ALCOHOL v. IOO0/0.
PARIJS. SEINE-DEPARTEMENT
I BITTERS j ABSINT I BITTERS j ABSINT
1885 5.640 10.755 6.462 13.385 l
1886 4.737 15.814 5.743 18.829
1887 5.783 19.314 5.660 22.553
1888 3.636 21.602 4.600 25.132
l 1889 6.242 27.125 7,533 31.506
Bij de beoordeeling van deze cijfers, die eene waar-
schuwing voor ons land mogen zijn, hebben we nog
te letten op eene bijkomende omstandigheid. In 1895
zijn door het bekende middel: bijvoeging van hout-
geest, in Frankrijk 134.240 H.L. spiritus gedenatureerd
`L" . J"` `" -·­ _ _ -"~..-·­~« ’-... ···-·"" ·. .<+¤--­-.,.,.-..44 A .· - f _