HomeHet groene gevaarPagina 42

JPEG (Deze pagina), 712.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

E
ä
. FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN `

` Louise Koppen, Blijde Herinneringen uit de Pastorie. ‘
= (Westfaalsche Dorpsschetsen). Met toestemming van de schrijtl .
ster uit het Duitsch vertaald door Ru Erdbrink.
ing. f 1.40; geb. f 1.90
` In de BIBLIOTHEEK VAN GOEDKOOPE CHRISTEL. LECTUUR:
t Amy le Feuvre, V r e e m d e K i n d e r s. Een geschiedenis '
voor allen die van kinderen houden. Uit het Engelsch
· door A. Vêlll Coevorden. Geïllustreerd. ing. t` 0.50; geb. t' 0.90
` Luxe­editie geb. f 1.50
.1 Hesba Stretton, Het Testament van David Lloyd.
{ Uit het Engelsch door H. C. VV. 2 dln. ing. f 1.-
1 David Lyali, De Stad niet n1et handen gemaakt.
Uit het Engelsch door Febe. 2dln. ing. f 0.90; geb. f 1.30
5 Silas Hocking, Wilskr ach t. Uit het Engelsch doo1· H.
Conradi. ing. t' 0.50
J Christie Redfern, Ee11 leven van strijden en overwin-
W nen. Uit het Engelsch. - E. von Maltzahn; D o cto 1·
" B e r n h a r d u s. Een verhaal uit den tijd van Luther. Uit
` het Duitseh door Andreas. 2 dln. ing. t` 1.-
_ Joseph Hocking, Een Vuu rvlam. Een geschiedenis uit
de dagen der Hervorming in Engeland. Uit l1et Engelsch
dOOl'·Al1d1‘621S. 2 dln. ing. f 1.-
Qi Diversen. .
Jan F. Hinke, Sehoone plekjes in Nederland. Een
serie wandelgidsjes met penteekeningen, plattegrondjes en
kaartjes.
I. Baarn @11 omstreken. - II. Bussum en omstreken. - III.
_. Haarlem en omstreken. - IV. Arnhem en omstreken. - V.
_§ Nijmegen en omstreken. - V I. Zaandam, Volendam en Marken.
VII. Den Haag en omstreken. -VIII. Valkenberg, Maastricht
gä en omstreken. - IX. Domburg en omstreken (Het eiland ~
jj Walcheren). Per deeltje f 0.25
Hoe word ik een goed HäDd8lS1`ClZlgG1'?"TOOl'NGCI€1‘­
r’ land bewerkt door C. van Dam. l' 0.50
Is XV. Pottum, I ll d e VV o lk e 11. Met illustraties, grootendeels naar
' fotografieën. f 0.35 ·
i ~
ik
tf
il
. in
·i
1
gti
..ï§ë‘ï·
gi
ii ·
K§Q^*`"`··~`._ -<-_!-_ n,,,·ï#·-*‘:.`_____.Y_ j Y. I __A;·ï~; ..,1.... ”..-... .*.4. L...A..A,AA;u~».-Fëgly