HomeHet groene gevaarPagina 41

JPEG (Deze pagina), 708.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN
Maatschappelijke BBSt31`ljdl1lg‘ der Tuberculose
te 11 platte 11 la 11 d e. Rapport dor Commissie benoemd door
; het Hoofdbestuur der Z. H. Vereeniging ,,Het Groene Kruis".
g. f 0.25
. Geneesku11dige Leekeboekj es. Voor Nederlandbewerkt
* naar de ,,Bibliotl1ek der Gesu11dheitspiiege", samengesteld 11101
· gebruikmaking van de nieuwste (:)1`V2I1‘11lg‘@11 en O1l(l€‘,1`ZO(5l{ll`lg`l‘)ll
op ’t gebied der Hygiëne, door Dr. J. SCHRIJVER. Geautori-
; seerde uitgave. Per deeltje ing. f 0.60; geb. f 0.90
In de serie ,,GENEESKUNDIGE LEEKEBOEKJES" (zie boven):
9 Prof. Dr. J. Orth en Prof. Dr. E. Grawitz, D e Z 0 r g v 0 0 r
. 011ze Gezondheid in ’tdagelijkschleven. ·
i11g. f 0.60; geb. t 0.90
* Prof. Dr. L. von Schrötter, D e H y gi ë n e d e 1· L 0 11 g e 11.
Met 9 illustraties. i11g. f 0.60; geb. f 0.90
Prof. Dr. Max Grube, S e X u e el e H y gi ë 11 e v 0 0 r M a ll ll e 11.
1 Met 2 gekleurde Platen. i11g. f 0.60; geb. l' 0.90
` Prot'. Dr. H. Jaeger, G e z 0 Il d e K l e e d i 11 g. Met meer dan
{ 80 illustraties i11 611 buiten den tekst. ing. f0.60; geb. f0.90
` Dr. D. Neuniayer, D e H y g i Il e v a 11 N e u s, K e el en
p S t r 0 t t e 11 h 0 0 f d. Met 4 illustr. ing. i`0.60; geb. f 0.90
-1 Dr. E. Riecke, D e Z 0 r g v 0 o r 0 11 s U i t e r l ij k. Hygiëne
0 va11 Huid; H&1`Gll 611 Nagels. Met 10 illustraties, 111eest
buiten den tekst. i11g. f 0.60; geb. i` 0.90
Z Prof. Dr. A.Den11ig, De ziekten der Stofwisseling.
· Met 6 illustraties in den tekst. ing. f 0.60; geb. f 0.90
‘ Prot`. Dr. F. Lange en Dr. J. Trun1pp, O 11 tsta a 11 e11 v 0 0 r-
~ komen van Lichamelijke ll/IlSVOl'lI111lg`611.
g Met 109 illustraties. i11g. f 0.60; geb. i` 0 90
J In de serie ,,PRO EN CONTRA" (zie onder ,,Periodieke11"):
‘ N e 0 - M alt h u s i a I1 is H1 e (Pro: Dr. J. M. V211l’lH;Ofl.2. Contra:
. Dr. H. Pinkhof). i' 0.40
’ Besmettelijkheid va11 Tuberculose (Pro: Dr. M.
: VV. Pijnappel; Contra: Prof. Dr. A. P. Fokker). f 0.40
V e g e t a ri s 111 e (Pro: Arts B. Sybrandy; Contra: Dr. J. Schrijver).
. i' 0.40
’ H o 111 oe 0 p a t h i e (Pro: Dr. A. C. A. Hoffinan: CO11l§1'ä`tZ Dr. H.
Pinkhof). f 0.40
De G enezin gen te Lourdes (Pro: Dr.A. C. A. Hofi`111a11:
E Contra: Dr. J. Borst). f 0.40
Christelijke o11tspa1111i11 gslectuur.
Ralph Connor, D e G 0 u d z o e k er. Uit het Engelsch door A.
Feisser ing. i` 1.50; geb. i` 1.90