HomeHet groene gevaarPagina 4

JPEG (Deze pagina), 696.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

geschiedt dit zonder het verband van absintisme en {
alcoholisme naar waarde op den voorgrond te stellen
en wordt voornamelijk om nuttigheidsredenen de zaak
als geheel op zichzelf staand beschouwd. i
Wat absint is, weet iedereen zoo ongeveer: een
groene alcoholische drank, die soms ,,puur", soms met
water verdund wordt gedronken; misschien kent men
haar uit den Bijbel, waar de alsemdrank echter een
aftreksel van alsembladeren was zonder meer, misschien
uit de roman van Marie Corelli, die ook in ’t Neder-
landsch vertaald en onder den titel ,,Alsem"verschenen
is. Beschrijft deze roman het lijden van een absint­
i drinker en hebben de lezers van ,,Alsem" nog een
beeld van een slachtoffer van het absintisme voor zich,
de meeste Nederlanders zullen niettemin niet ten volle
de draagkracht van dit woord kennen om de een-
voudige reden dat de absint in Holland nog betrekkelijk
weinig bekend is. Toch zal het goed zijn de aandacht
te vestigen op dit onderwerp, en de lessen ter harte
te nemen, die naburige landen duur hebben moeten
betalen. Daardoor wordt misschien veel kwaad voor-
komen, wat later niet meer te genezen zou zijn en kan
de weg duidelijk worden, waarlangs we te gaan hebben
. om het groene gevaar te vermijden. `
4 Alsemdranken waren reeds in de Oudheid bekend:
de Grieken en de Romeinen trokken den wijn op
alsemblaren of voegden hem een aftreksel hiervan op
water toe en de zoo verkregen wijn heette genees-
krachtige eigenschappen te bezitten: hij opende de ,
poriën van de maag en wekte zoodoende den eetlust
op. Hoe hoog men dezen alsemwijn schatte, blijkt wel ‘
‘ hieruit, dat hij den overwinnaars in sommige wedstrijden
werd geschonken als eenige belooning daar men ­-