HomeHet groene gevaarPagina 37

JPEG (Deze pagina), 755.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

-· FONDS-CATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN
Y
S L. T. Meade, Het geheim van Roland Trevor. Een
_ verhaal voor oudere meisjes. Uit het Engelsch door Annie
. ~ de Graaiï'. Geïllustreerd. ing. t` 1.50; geb. f 1.90
» Prentenboeken.
i Louis Raemaekers, Guitenstreken van Pim, Piet en
. P u c k i e. Verteld en geteekend.
T. I. Hoe Pim, Piet en Puckie uit school bleven.
r II. Hoe Pim, Piet en Puckie het rooken bekwam.
= Per deel gecart. f 1.90.
V De beide deelen samen in een band i' 3.50.
` Jan F. Rinke, Met Tante naar den theetuin. Tekst van
J J. D. C. van Dokkum. In gekleurd omslag f 0.75
L. T. C. Bigot, V a n T 0 in m y e n P 0 m in y. Om aan de kleintjes
T`, voor te lezen. Met plaatjes van Jan F. Rinke. f 0.75
Theologie, Theosophie, Wijsbegeerte.
’ Prof. Dr. Is. van Dijk, Het VVezen de s Christendoms.
> Christendom en Historische Wetenschap. - Christendom en
j Historie. - Christendom en Mystiek. Drie voordrachten. f 1.-
I Prof. Dr. Is. van Dijk, De Imitatie van Thomas a Kempis
­ " f 0.50
F D a a r s t a a t g e s c h r e v e nl Verzameling van Bijbelteksten
1 voor de onderwijzing, de opbouwing en de vertroosting der
i geloovigen. Naar de Fransche uitgave systematisch gerang-
, schikt door E. KLUYLMAN. Met een aanbevelend woord van
J. H. L. Roozemeyer. In slap linnen omslag f 1.25 7
Luxeyuitgave in zwart leer, vergulde snede - 2.25
Henry VVood, Gods Beeld in den Mensch. Naar de 13e
Engelsche uitgave door Cath. S. M. Kuenen. ing. f 1.50
I geb. - 1.90
.· WV. Q. Judge, De Oceaan der Theosophie. Goedkoope
al uitgave f 1.25
I M. C., Licht o p h et P ad. Geschreven voor het persoonlijk
i gebruik van hen, die onbekend zijn met de Oostersche wijs-
S heid en die onder haren invloed wenschen gebracht te worden.
p Met noten en commentaren door den auteur. Hollandsche
F overzetting van S. K. 2e druk. ing. f 1.- "
geb. in zwart leer f 1.50
D e B h a g a v a d ­ G i t a. Het boek van Yoga. Nederlandsche be-
;. werking van Louis Kes. ing. f 1.-
geb. in zwart leer f 1.50
Dr. M. H. J. Schoenmaekers, H et E v a n g e li e der Aarde. f0.60
. Dr. M. H. J. Schoenmaekers, §Het Geloof van den nieuwen
Mensch. ing. E 1.50; geb. f 1.90
`_ In de serie ,,LEVENSVRAGEN" (zie onder ,,Periodieken"):
Dr. A. H. de Hartog, Religie en Wetenschap f0.40