HomeHet groene gevaarPagina 35

JPEG (Deze pagina), 714.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

. FONDSCATALOGUS DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN
Q In de UDAALDERS-SERIE":
E. Strauss, V rien d Hein. Naa1· het Duitsch.
3 ing. f 1.- ; geb. f 1.50
·· K. G. Bröndstedt, Niels Glambäk. Vertaling van Mevr.
B. de Graaflïvan Cappelle. ing. f 1·-; geb. f 1.50
Max O’Rell, D 0 ra Gran than1. Vrouw en Artiste. Uit het
`_ Engelseh door Mevr. B. de Graaff-van Cappelle.
ing. f 1.--; geb. f 1.50
In de serie ,,BLIJDE KUNST", Een Bibliotheek van opwekkende lectuur:
ï IV. NV. Jacobs, I-Iumoristisehe Vertellingen. Naar
i het Engelsch door I. Brevee. Met penteekeningen van
A Louis Raemaekers. lllg`. f 1.-; geb. t 1.40
g E.Bl`L11’11; Lotgevallen van een Notaris. Naar
l1et Fransch door C. van Aken. Met penteek. van Jos.
E Hoevenaar. ing. f 0.90; geb. f 1.30
i Jerome K. Jerome, Kij kj es door een beslagen bril.
1 Naar het Engelseh door Henriette Rappard. Met penteek.
. van G. J. Staller. ing. i 0.90; geb. f 1.30
Marg. Sherwood, V an Koning Sylvain 611 Koningin
I Aimee. Naar het An1erikaansc·h door C. Terbureh. Met
‘ penteek. va11 Gust. van de Wall Perne. i11g. f 0.90; geb. f 1.30
¥ Mark Twain, Grappen en Grillen. Naar het Ameri-
; kaansch door Willem de VVeerd. Met penteek. van G. J. Staller.
E ing. f 0.90; geb. f 1.30
·ï Frank R. Stoekton, De Sehipbreuk van juffrouw ‘
,_ Lecks e n ju ffr o uw Ales 11 i n e. Naar het Engelsch
è door Cato de Jongh. Met penteek. van J. H. Speenhofï`.
. ing. f 0.60; geb. f 1.-
I E. v. O., Statsvlietsche Typen. Met 3 portretten.
; ing. f 0.60; geb. f 1.-
XV.Pottu111, Brieven van een luehtsehipper. Met
p penteekeningen va11 den auteur. ing. f 0.60; geb. f 1.-
ä Poëzie.
5 Soera Rana, G ed i c h t en. 2 dln. ing. f 4.50; geb. f 5.50
B r e t 0 11 s e h e V o 1 k s l i e d e r e 11. Bloemlezing uit (1611 bundel
Q Barzaz Breiz. Naar het Franseh bewerkt door E. H. du
" Quesne-van Gogh. ing. i` 0.90; geb. E 1.40 p
ïä Mi lt 0 11 ’s H e r W o nn e n P a r a d ij s. Metriseh vertaald door
.; H. van Dijk. t 0.50
’ Keur uit de Psalm en. Bijeengebracht door A. v. O. Met
j illustraties va11 Gust. van de Wall Perne. geb. i 1 - T
Voor Jongens en Meisjes. _
Mevr. S. Boulet­Andriessen (Suze Andriessen), D rie I-Io n garen
L 0 p R eis. Met 15 illustraties naar fotografieën.
ing. f 2.40; geb. f 2.90