HomeHet groene gevaarPagina 29

JPEG (Deze pagina), 699.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

l 27
' W aan de orde van den dag zijn; voor de gemeenschap,
l omdat de absintist hare wetten niet kan eerbiedigen en
. haar groote sommen kost door verpleging, kosten van
· rechtszaken, bijstand aan zijn gezin en haar die baten ‘
doet derven welke ze heeft van een gezond volk, dus i
i ook van den gezonden enkeling. Tegenover deze
nadeelen staat alleen, dat de gewone accijns op gedis·
tilleerd door absintverbruik toeneemt en hare waarde
q als genotmiddel. Het schijnt toch waarlijk, - ten
ïl minste ’t is af en toe beweerd - dat hoogst enkele j
1 robuste gestellen, die genoeg wilskracht hebben om bij `
l hun ééne glaasje daags te blijven, met die gewoonte
_ vrij oud kunnen worden. Of dit door die gewoonte
i gebeurt, is wel op goede gronden te ontkennen, maar
i bovendien zijn deze wondermenschen zoo weinig in ge-
tal, dat bij alles wat tijdens de Zwitsersche campagne
vóór en tegen absintverbod gezegd en geschreven is,
voor zoover we weten, slechts door één geneesheer dat
j accoord is aangeslagen. En die geneesheer was dokter
_ I in een klein plaatsje van ’t Val de Travers, de streek
lj die toenmaals voor een groot deel van de absint­
j industrie leefde. Aan bestrijders heeft het hem niet
‘ ontbroken en alle geneesheeren en anderen, die door
hun ambtsbezigheden veel met absintisten te doen
hebben, zijn ’t er over eens dat juist het verslaafd raken
aan dien sterksten der bedwelmende dranken het fatale
jj vervolg is op het eerste gebruik en er dus van matig
` gebruiken in den regel geen sprake is. `Ieder gebruik
ä van absint is schadelijk, alle gebruik er van is misbruik. '
i De beroemde Berthelot, wiens dood nog versch in ’t
" geheugen ligt, verklaarde het volgende: ,,Ik ga mee
met alle physiologen, hygiënisten en geneesheeren, waar
_ ze de absint noemen: een vergif, dat de gezondheid en _
het verstand verwoest van hen, die er geregeld gebruik
i

Q •