HomeHet groene gevaarPagina 28

JPEG (Deze pagina), 736.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

m ~·~­­­.­-~­-­mv“w.“a .. . ._
l' .
2. r 1
js ‘ .
ll C
l ä
4 26
E _,
onder die kinderen ook tal van slachtoffers. Wel het ' i
treurigst van al, dat onschuldigen moeten boeten voor i
anderer schuld met een smartelijk en ellendig bestaan. j
ï· De misdaad in Commugny (kanton Vaud) waarbij
i I een absintist vrouw en 2 kinderen doodde moge een D
voorbeeld er van zijn, dat de absint bizonder sterk tot g
i i misdadigheid aanzet. Dit feit maakte de Zwitsers ’
pi wakker, want daar in het land harer geboorte, was de iY
li absint reeds danig berucht ook om deze eigenschap. .1i
ä De directeur der strafgevangenis van Lausanne heeft
r verklaard, dat alle manslagen in de laatste jaren in het ·_
r ‘ kanton Vaud begaan waren door drinkers van sterke 1
1 likeuren en wel in ’t bizonder absint. Kan het sterker? i
p Dr. Chàtelain heeft vanwege ’t parket van ’t kanton h
Neuchatel IO6 personen te onderzoeken gehad om van j
jj hun toerekenbaarheid verslag uit te brengen na ge-
pleegde moorden, brandstichting, verkrachting en mis- 1
drijven tegen de zeden. Van deze IO6 waren 54 d.w.z. J
,i` ruim de helft drankzuchtig en was meestal de absint i
hun geliefkoosde drank. Daar in de meeste gevallen .
volstrekt geene herinnering over de toedracht der feiten fi 4
bij den schuldige blijft, heeft dejustitie een vaak lastige it
taak en zijn niet zelden beklaagden veroordeeld, die in L
den grond der zaak zieken waren.
. Dit alles samenvattende is ons besluit, dat de absint T`
> een gevaar is voor den gebruiker, omdat het hem bloot- _
stelt aan lichaamslijden, geestelijke verzwakking, een ‘
vervroegden dood door delirium, tuberculose of epilepsie; f
`=` voor het gezin van den gebruiker, omdat ze haar slacht- á
lil offer, al is hij de meest goedaardige mensch, bij poozen ,
`i maakt tot een woesteling, met neiging tot vechten en J
l 1 bloedvergieten; omdat ze het gezinshoofd minderwaardig Q
i maakt en zoodoende in zijn gezin achteruitgang brengt; in
voor zijn nageslacht, omdat daarin epilepsie en idiotisme il
i nl
. J 3
l
C)