HomeHet groene gevaarPagina 27

JPEG (Deze pagina), 684.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

?
s
Pour moi qui ne veux pas atteindre la vieillesse,
je veux contre ta force essayer ma faiblesse,
Combattre contre toi, t’éteindre corps à corps.
je veux voir, aujourd’hui, dans un duel terrible
Q Si tu peux soutenir ton titre d’invincible:
Notre témoin sera la mort. ‘
5 Rest ons nog te wijzen op de tuberculose en op den
` invloed van absintisme op ’t nageslacht. Wanneer de
j absintdrinker niet reeds eer bezweken is ten gevolge
van een heftigen aanval van delirium of aan een alge- i
‘ heele zeer pijnlijke verlamming der vier ledematen met
verlies van de uiterste deelen, eene verlamming die eene
verergering is van de overgroote gevoeligheid, die reeds
een korte periode van alsemgebruik ziet ontstaan, dan
. maakt de tuberculose een eind aan zijn leven. Prof.
i Lancereaux zegt: ,,l/Ieestal sterft de absintist aan tering,
. die door de buitensporige leefwijze een vruchtbaren
’ bodem vindt. Deze dood is, wanneer andere compli-
. caties uitblijven, als ’t ware het fatale einde. Men kan
dan ook zeggen, dat de tering gewoonlijk de doods-
oorzaak is van hen die van absint en haars gelijken
i misbruik maken. Dat moet goed onthoude11 worden
i en is een ernstige waarschuwing en eene veelzeggende
les voor het Bestuur, dat te waken heeft over de volks-
V, gezondheid".
j De invloed, die ’t absintisme van de ouders op de
g kinderen uitoefent, is van niet minder belang: ,,Er zijn
weinig voorbeelden van absintdrinkers die hun nage-
slacht niet een of ander gebrek in ’t zenuwstelsel hebben l
doen erven", zegt Dr. Hercod en Dr. Bourneville heeft
dan ook geconstateerd, dat van de kinderen die als
idioot werden verpleegd in de daarvoor bestemde asyls
te Parijs de helft hunne minderwaardigheid dankten
aan ’t absintisme hunner ouders. Vallende ziekte maakt