HomeHet groene gevaarPagina 21

JPEG (Deze pagina), 697.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

l
F
l ‘9
en .... drinken en binnen 3 weken was hij zoover, dat
I hem het volgende overkwam, waarna hij in de handen
viel van den directeur van Ville Evrard. Hij verhaalt
l zelf: ,,Na 2 of 3 glazen absint te hebben gedronken
· met een vriend, ga ik er zonder de minste reden van
door. ’k Was heel gewoon gekleed: ik was bloots-
hoofds, had mijn voorschoot aan en had mijn paraplu
meegenomen. Ik ga in de richting van P. sur Loire,
l mijn geboorteplaats: waarom zou ik u niet kunnen
zeggen. Ik liep, liep al maar door en wist wel heel
goed, waar ik langs ging, maar kon maar niet stil
houden. Toch maakte ik halt te Moret, bek af, met
doorgeloopen voeten, na een tocht van twee dagen
, en een nacht zonder iets te hebben gehad dan water.
Ik ben eindelijk aan den kant van ’t kanaal gaan zitten
j en heb mijn paraplu opgestoken, omdat ik de vochtige
l dauw voelde vallen. Later ben ik weer verder ge-
l trokken en eerst bij ’t aanbreken van den tweeden dag
zag ik in, dat ik een groote domheid begaan had.
’k Zei tot mezelf: Waar ben ik? Wat ga ik doen?
. Waarom ga ik naar huis? Waarom ben ik hier?"
, Op al die vragen wist de stumperd natuurlijk geen
antwoord, hij keerde naar Parijs terug en werd daar ten
prooi aan hevig delirium opgenomen. Deze man, deze p
automaat, had besef van wat hij deed, maar deed het j
, niettemin zonder wil. Hij wist, wie hem waren tegen- l
I gekomen en als daar nu eens een vijand van hem
, onder was geweest? Als hij zijn paraplu eens thuis l
gelaten had en een mes had meegenomen? ’t Is bloot l
ij toeval, dat deze reis zoo zonder ongelukken afliep.
l Meestal is het geheugen in deze tijden van automa- T
tisch handelen geheel afwezig: hardnekkig ontkennen l
[ de lijders dan, wat ze in dien tijd gedaan hebben: dat
` in zulke gevallen wel misdaden, moorden, gepleegd zijn,
I. .
[
1 ë
I
l