HomeHet groene gevaarPagina 18

JPEG (Deze pagina), 751.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

il
16 V
zich van daar voorrdige alsem-essence meester maakten
i em de in Afrika aangenomen gewoonte van zich met
ï absint te bedwelmen te volgen op de voor hen goed-
I koopste manier. ’t Was de gewone geschiedenis: een
toeval met verstijving van de achterste lichaamsspieren
van romp en nek, spiertrekkingen, die afwisselden met j
korte poozen van rust en toen de crisis voorbij was 2
bleven de patienten eenigen tijd moe, gevoelsstoornissen l
deden zich voor en enkele dagen was de spijsvertering
abnormaal en ontbrak de eetlust. Is het nu ook be-
kend, dat epilepsie als gevolg van alcoholisme eene
j groote uitzondering is en slechts op gevorderden leeftijd
voorkomt, als de aderen hardwandig zijn geworden, en
_; dat bij proeven op dieren de kleinste onderhuidsche
inspuiting van alsemvocht dezelfde toevallen tot gevolg
hebben, dan is het duidelijk dat men de absint heeft
t kunnen noemen: vallende ziekte op ilesschen.
je We zagen dat epilepsie reeds voorkwam na een-
malig gebruik, en weten dat het een noodzakelijk ge- i
volg is van voortgezet gebruik. Zonder dat we nu een ¥
geheel volledige beschrijving hebben gegeven van het
g acuut absintisme, is hiervan toch reeds in de vooraf- i
i gaande bladzijden het voornaamste besproken en we
, kunnen dus volstaan met de beschrijving die Prof.
Lancereaux van het verloop dier ziekte geeft. s
E ,,’t Acuut absintisme verloopt in enkele uren, maar -
laat een storing achter der zintuig­vermogens en een ,
gevoel van vermoeidheid, dat verscheidene dagen aan- t
j houdt. Veelvuldige herhaling maakt ten slotte de ge-
voelszenuwen slap en verkracht de geestelijke vermogens. i
ET Lichte en voorbijgaande dronkenschap door absint
, eindigt met een plotselingen terugkeer tot den nor-
; malen toestand; heviger en zwaarder gevallen kunnen j
_ den dood ten gevolge hebben, zooals ik dat waarnam
a
i l
E` l
1
i