HomeHet groene gevaarPagina 16

JPEG (Deze pagina), 736.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

E .
. I4
l,
` absintolie, tot verpleging moesten worden opgenomen
” in verschillende inrichtingen. Eerstens neemt de ge-
voeligheid toe en ontaardt zelfs dikwijls in pijnlijkheid,
die rechts heviger is dan links, vooral de onderste lede-
Q, maten aantast en van onderen naar boven afneemt.
lig ` Deze gevoeligheid - bij alkoholisme treedt juist in
den regel gevoelloosheid op - is schijnbaar zeer ken-
l merkend voor ’t absintisme en eindigt soms met loslatin-
__ gen van verschillende uiterste deelen en verlammingen,
die nooit het geheele lichaam treffen. ’
' Verder is er, naar de meening van Dr. Legrain, E
wiens werkkring en ondervinding hem op dit gebied
zeer veel gezag geven, ,,een onmiddellijk verband als
van oorzaak en gevolg" tusschen absint en epilepsie.
In negen van de tien gevallen doet de bij hem om
genezing komende patient het volgende verhaal: Op
straat kreeg ik eene duizeling, ik zag hoe alles ging
draaien en voelde dat ik viel; toen ben ik rra twee à
drie dagen hier in uw hospitaal weer tot bewustzijn p
., _ gekomen, zonder te weten wat er in dien tusschentijd
met me gebeurd is". Zoo worden dus telkens de proeven S
door Lalou, joffroy en Serveaux op honden en andere i
Ip dieren genomen door onderhuidsche inspuitingen, `
ï herhaald en door dezelfde gevolgen gekenmerkt bij ·
‘ · menschen, die de werking van de absint niet kennen ‘
X of zoo goed kennen, dat ze er niet meer buiten kunnen.
i Wat wel ’t ergste is, is dat deze duizelingen en toe-
vallen vaak blijven voorkomen, ook al eindigt het
i absintgebruik. Het verhaal van een ouden vermouth-
drinker, die driemaal in ’t Asyljvan Dr. Legrain terecht i
kwam, illustreert dit en kan meteen iets wegnemen van
de gedachte, dat de zoete alsemhoudende dranken als
vermouth, byrrh enz. toch zoo onschuldig mogelijk zijn: ,
_ Deze patient werd epileptisch op 5o­jarigen leeftijd, dus :
n
` -· · 1- ·~·~­­w ,;·«· · ~ ·.­­­ ­--- · - a d n a.-.. l-ë-..,a