HomeHet groene gevaarPagina 15

JPEG (Deze pagina), 714.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

I3 ·
glas absint dagelijks schadelijk! Deze uitkomst is zeker i
sprekend genoeg, maar nog werd de invloed van het
grooter alkoholgehalte en die van de andere giftige i
bijvoegsels niet in aanmerking genomen!
Zou dit op zichzelf al reden genoeg zijn om het l
absintisme gescheiden te beschouwen van het alkoholisme,
het groote verschil tusschen de gevolgen van ’t gebruik
van absint en dat van alkohol is niet alleen kwalitatief, ,
maar zelfs in die mate een verschil in aard, dat zonder
overdrijving kan gezegd worden dat de alkohol in
absint slechts een bijzaak is. ,,Een drinker, die zijn I
absint zoover met water verdunt, dat het alkoholgehalte J
dat van gewonen wijn nabij komt, ondervindt een i
grooter nadeel dan zulk een glas wijn zou hebben ver-
oorzaakt en men onderscheidt met reden het absintisme
van het alkoholisme. In absint is de alkohol slechts
van ondergeschikte beteekenis". Dit is de meening `
` van Duclaux, de geneesheer, die den alkohol als een j
voedingsmiddel beschouwd wilde zien en daarmee veel {
Y gescherm met de pen uitlokte en waar deze heer zoo i
i oordeelt, kunnen we gerust als aangenomen beschouwen,
dat waar de absint wordt toegevoerd aan de groote rij {
van reeds bestaande bedwelmende dranken, eene nieuwe j
vergiftiging haar vergezelt. (
Deze kwalitatieve verschillen komen natuurlijk het `
meest tot hun recht, wanneer de ziektetoestand een
gevolg is van het gebruik van alsemvocht zonder meer, I
van de essence dus al of niet vermengd met water en U °
zonder bijvoeging van alkohol. Gevallen va11 dien aard I
komen tamelijk veel voor en worden door verschillende X
geneesheeren vermeld. In de berichten van de Fransche f
Academie de Médecine worden alleen voor IQO3 vijf
gevallen besproken van menschen, die na het drinken l
van aftreksels van absint op water of van de zuivere
l
,1