HomeHet groene gevaarPagina 13

JPEG (Deze pagina), 682.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

li
II
50 gram olie van de fenkel K
2O ,, ,, ,, ,, hysop l
` 5 ,, ,, ,, het citroenkruid.
Andere fabrikaten bevatten nog in afwisselende hoeveel- i
heden andere plantenoliën, als die van de salie, de wilde `
tym, pepermunt, koriander, kassiekaneel enz. enz., doch i
onder deze zijn geen essences die in schadelijkheid de
absint en de groene anijs evenaren.
’t Spreekt wel van zelf dat deze groote hoeveelheid ,
olie niet dan in zeer sterken alcohol kan zijn opgelost,
absint bevat dan ook nooit minder dan 600/0, gemiddeld l
zelfs 720/0 alkohol. Bij verdunning met water worden
· de oliën weer zichtbaar en maken de vloeistof troebel, j
juist zooals dit met verdunde eau de cologne het geval 1
is en niet onjuist heeft men de dan ontstane emulsie, ,
zooals we reeds zagen, den naam van zeewater ge-
geven.
Soms laat men den alcohol trekken op de kruiden, `
soms kookt men ze er in om de vloeistof later over te j
halen en in nog andere gevallen bereidt men de absint
door eenvoudig aan den alcohol of brandewijn de ver-
eischte hoeveelheid essences toe te voegen. De eerste
en de laatste manier bieden nog bijkomende gevaren; 1
in den alcohol lossen in ’t eerste geval nog andere j
stoffen op dan de oliën waar ’t om te doen is, b.v. (
alcaloïden, stoffen die tot dezelfde scheikundige groep
behooren als cocaïne, strychnine en nicotine om slechts j
3 van de meer dan 100 bekende te noemen, allen `A
A sterke giften. En de derde manier doet wijd de deur « j
, open voor het geknoei met brandspiritus, waarover 1
reeds 't een en ander gezegd is. E
Om de giftigheid dezer oliën na te gaan, willen we J
de proeven vermelden van joffroy en Serveaux, proeven
welke met groote nauwkeurigheid zijn genomen, door t
. l
,1