HomeHet groene gevaarPagina 11

JPEG (Deze pagina), 701.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

il
9
je eens op dien man letten, wat of die gebruikt, en j
hoe of de kastelein en hij elkaar snappen". De onge- i
lukkige man zet zich aan een tafeltje en knikt tot den l
kastelein, (dat was het signaal). De kastelein haalt van l
achter een der kolommen, die het buffet opsieren een ,
klein karafje, vult daaruit een likeurglaasje, en werpt i
dat in een grocglas en vult het verder aan met eenig .
water. Het kreeg een kleur gelijk aan zeepwater, iets
grijsachtig. ,,Weet je nu wat dat is ?" vraagt mijn ge- >l
zelschap. ,,'t Lijkt wel zeepwater", zeg ik. Nja juist, j
zoo lijkt het. Dat is nu absint met water en vóór die
‘ man nu de stad uitgaat neemt hij er nog eentje toe,
gemengd met jen~ever". Voor mijn vertrek ga ik naar 1
het buffet en vraag den kastelein: ,,Is dat nu`absint, <
wat die man daar drinkt?" De kastelein aarzelde te pi
antwoorden. ,,ja", zeide hij eindelijk. ,,Hé, ik dacht r
1 niet, dat dat goedje hier getapt werd", voegde ik hem
toe. ,,Och! wat zal ik u zeggen", op iets medelijdenden r
toon. ,,Die man kan er niet buiten; in huis wil zijne 1
vrouw het niet hebben, waar ze trouwens ook gelijk in {
l heeft, en in die boerenherbergen op het dorp is het
j niet te krijgen. Ik moet het speciaal voor hem er op
j nahouden, want de meeste lui kennen het hier niet;
( daar moet je voor in Frankrijk zijn, daar kennen ze
het evengoed als wij hier de jenever". i
Dat is nu slechts een paar jaar geleden dat het hier
zoo geheimzinnig door één persoon werd gebruikt en
thans in Utrecht en wellicht in meerdere plaatsen wordt
het, zij het dan ook onder de vlag van Zeewater bij
blaadjes vol rondgediend. Waar moet dat heen ?" i
En den 22CD October 1906 waarschuwt iemand in ïl
de Amersfoortsche Drankweercourant, uitgegeven ter A
gelegenheid van de kermis voor dezen ,,nieuwen en V·
zeer gevaarlijken vijand en zegt er, na eene inleiding, ii
l
*1
{4