HomeHet groene gevaarPagina 10

JPEG (Deze pagina), 701.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.31 MB

i
8
wel de behandeling van het klaarmaken van een en
ander, maar daarmede was toch mijn nieuwsgierigheid
niet geheel bevredigd. Ik verplaatste mij nabij het
buffet. Daar komt B weer aan en jawel: Nog twee
_ zeewater en twee pztur¢·r1>/ en voegt er lachend bij:
Als dat van avond nog lang zoo duurt, dan drinken
ze de heele zee nog leeg. De chef de öztjjfet lachte
ook zoo heimelijk mee en dacht misschien: laat ze
maar d’r gang gaan, strakjes is mijn lade goed gevuld
door die zeewaterzieke menschen.
,,Ik denk: nu moet ik het toch weten ook. Ik roep:
,,Kellnerl" ,,]a meneer, kom bij ul" ,,Neen, neen, ‘
kom eens eventjes hier"..,,Wat blieft u dan, meneer ?"
,,Vertel me toch eens even, wat is dat toch, zeewater
en puur?" ,,VVil u dat zoo graag weten ?" vraagt hij
een beetje schuchter. ,,ja". ,,Kijk, zeide hij, ,,die twee,
dat is zeewater, tzászbzt met water, en die twee, dat zijn «
nou puur, dat tk heel sterk evt alléén voor jijäwraevers,
dat ziv tzáxzäzt met jezzever, dat blijft helder, en met
water vermengd dan wordt het troebel, juist als echt
# zeewater, dat kent u toch wel?" ,,Wordt dat tegen-
l woordig meer gebruikt?" vroeg ik. ,,Nou meneerfnog E
l al tamelijk. ’tIs in Holland nog nieuw, ten minste
nog niet zoo algemeen bekend. In Frankrijk vervangt `H
het de jenever, weet u? en je slaapt er op als een os".
,,De kellner af en ik marcheer naar het Buurtstation.
' ,,Onderweg dacht ik na over die laatste woorden:
In Holland is het nog iets nieuws, tenminste
nog niet zoo algemeen bekend.
‘ ,,’t Is nu een paar jaren geleden dat ik hier ter
plaatse, ’s avonds met een mijner kennissen in een
café zit. Er komt een bestudeerd man binnen (een
bekend alcoholist en thans reeds bezweken) uit een
der omliggende dorpen. Mijn kennis zegt: ,,Nu moet
f ` "1¤" `"' . ­­­<_ .,,, V ,__ `*` *,»-=-" ` """‘l­` I "Y`ï"'”"_‘ 4. ~ .­­~«­-·,_ 4 » ' N ï