HomeIets over den belemmerenden invloed en onevenredigen druk, welken de belastingen op den landbouw uitoefenenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 412.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 19.55 MB

JK 2 t s V- <· F-
B OVER DEN
BELEMMEBENDEN INVLOED
EN
. ONEVENREDIGEN DRUK,
WELKEN DE BELASTINGEN OP DEN LANDBOUW UITOEFENEN.
(Vcvhauialcliug, gehouden in du Vergadering dm- Overijssalsclic Wercenigiixg ¢0¢
ontwikkeling van Provinciale VVclva:u·t, op dcn Z Fcbruzwii lS4l9.]
DOOR I
1 _ Mr. B. J. B. um SONSBEECK.
Gudrukt tc ZVVOLLE, hij ‘ `
V. E. J. TJEENK WILLINK. R