HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 19

JPEG (Deze pagina), 361.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

j l Y g I Y `wwwï`»»,
I 19
1
ART. 66.
5 Dit alles geschied zijnde en de Commissiën van
voorziening alzoo overeenkomstig het doel haren in- .
stelling niets meer te verrigten hebbende zoo zullen
I zij worden ontbonden, en derzelver leden gaat uit;
I een, met de aangename bewustheid dat zij een goed
I werk hebben verrigt.
I
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I
I