HomeConcept-reglement of algemeene denkbeelden omtrent het oprigten van commissiën van voorziening, welke ten doel hebben om in de bPagina 1

JPEG (Deze pagina), 409.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 12.19 MB

CONCEPT­REGLEMENT *`· ?" 9
O F E 2:4 rig: 4
ELGEMEENE DENKBEELDEN E
OMTRENT ‘ I
· {
. HET OPRIGTEN vm: §;ïK?ï=‘m·ï_`_;:.·#;'
E E Mëääiï-= <
QEUIIIIITIEEIBII CUHII Uüïflüïïlltg,

Q welke len doel hebben om zn de bekoeflen der armen
‘ en arbeiders len gevolge van kei mislukken des
Aardappelenoogstes, zoo veel doenlgïk ie voor-
. zien, en dat wel, met de mznslmogelgïke kos-
E Zen voor den arbezdsman en het mznstmo·
i gelijk bezwaar voor de meer gegoede
f ingezetenen.
TIEL,
A. VA N L 0 0 ZV.
1 8 4 5.