HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 3

JPEG (Deze pagina), 333.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

T HET ONRHGTMATIGH,
ONDOELTRHFFENDH HN HOOGST-
1~m111111L1G11
!
DER
i
A R M E N W E T ,
" IN 1111111 BEPALINGEN 011111m 11111 DOMICILIE 11111 ONDERSTAND,
i MR. G. A. IJSSEL DE SCHEPPEB,
GEDRUKT TE ZWOLLE, BL!
J DE EHVEN J. J. TJJL.
v 1801.