HomeHet onregtmatige, ondoeltreffende en hoogst-nadeelige der Armenwet, in hare bepalingen omtrent het domicilie van onderstandPagina 1

JPEG (Deze pagina), 304.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 30.22 MB

HET ONREGTMATIOE,
ONDOELTRETFENDE EN HOOGST-
NADHELIGH
DER
A R M E N WV E T.
nx 11 .x 1:1·; lïIil’.LIN(;HN¢)M’l`1Ll‘INT uw 1>0Ju<;11.11c vm <»x1»1ms‘1‘.xx1·.
DOOR
MK. G. A. IJSSEL DE SCHEPPEH.
LID DER STATEN `VAN OVERIJSSJZL.
GEDRUKT TE ZWOLLE, BlJ
[HG ICRYJCN J. .1. TIJL.
Jsm.
Van den S("l|‘{)l'('1’.