HomeVan burgerlijke staathuishoudkunde tot proletarische maatschappijleerPagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

"_ " ' ‘ V .v .` ` . , 4 ,
·’ . . "· · ‘ ‘ ’ ’ ‘«· .. ‘_`=ï·4«?-‘é‘,'· ï« .« v .­ ·:p_­· »«‘ ,·» .., r · ·,
` ' " ` > ‘ E ï`.’ .",I ~~ `·:;C I­§ ïw·_`ï?s’ `* `L""Y.S,r‘ { Y" " · « ` ` . ' ?:.2"I?g;»,
` . _ -» ` Y ‘ ’ ‘ .« , H ,.·g£¥­,< ·j· W ‘ = ‘ ‘ ‘ 1;;, ‘ ‘·
Y I ‘ * , » ij . , _; r '_ _,~. S ;§;»'._, -1 _,· ‘ v ‘ _ H), ,1, J N v ,7 _« . · . gie
V ·· . ;. ‘^ _;f` ,·‘ ;; f ‘ ‘ if _. ` . L';
.‘ ··. Y I ‘ " 'lïiï _;,>·¥ ;;·;«~`, T;
. K i .‘ ` *` . ` ‘ F ~ ` ‘^ "`^; ·":ï.­ .ï« .Z‘ ‘ï* "·tY
_ ,‘ V V :« . L ‘j __ V nl ­ , C v ·,~‘»,
\_."· ` K I ‘>_V Uh ;" . , A_ c, 4 ‘ . ‘ ‘ gj
1 ’``* · M A,·» s .
, · . ", v` ~ l «l, ‘ V,] ; r ««ïJ
‘ ‘ ' ‘ ' ._ C Z · .'.. , *, g.,>“·
. ­ . =’ ' . . ‘. · *< ` r" . V ' = "ï;,~5"
· ' ­' . ` ‘ ~. ~‘ ’ ~ **,1
, ·_ »- _ -. ' ` __4‘ `. , ` I, ·, Pl
‘ 1 “‘ ,·_~ ` E _ V E “ j
, W , I V · _ Jv . ` / _ _ I TH ' ­_
‘ ' ’ [lp -. ` ­ ° ·V' ` ‘ 9 X, , - ‘ ,_ Q
~ ‘ F ` Y ` · ` ­ ­ « .` ;~ ’r ,‘ ._ T-, ~'à='·" ‘ j`_ /,' r C
’ .f , · f ` ‘_ ‘_ I ,, k .`«‘,;n: gx . ’: ‘ j ,‘
[ _ , . ,_ ‘ [x H zfgg ;
` - " " ` ;·`·`·¢¥»‘.`« '
, , . J "‘‘‘‘ __; ,_
4 . · ’ ‘·_’ · > ` ‘ ‘~.‘ Z _~",..; · ~ `.=·= =ï¥,» ‘ ·.
` ` ' ‘ ` ‘ ` '; z _: ,L‘ " gd 2 . ‘
» . y ­ « w » · g . . ‘5 "?‘¢2;,-#«.`,
, ­ V , · · " 4 _ l V ­' a` f;
~ ' A ‘ ' ' W T g E C ’,,‘ 5 , ’·'_. ïïeï
2 _ - , · _ ` , ‘ · _ " ,`·’ M V . ‘
‘ Y l ‘ ,` . V , 1 N , _; ­ ‘,iI;g·,·_'
J _ ` ` ` - ' ‘· ï ‘ `‘>v ° JF, »
" ~ ' · V ~ '<. "I; ` ~.¤r·*Yï? ( `·‘' ‘
_ ~ ` · , ‘ ` ‘ V r ` Y , `* v . ‘ ‘ L':
· . » _ . · ' '. . ‘ · · C' ‘
,%­‘ · -, . . ,« . ~ ,»~;'
» ‘ · ‘ ~· _ . _ H;.‘Q .‘_` _ , . y ,`,jï’l R’'
' ’ ' ` ï· ~‘ '· ` ` ·' · » ' V · ï'¥· , · ~ * Y .; {gg, ’