HomeVan burgerlijke staathuishoudkunde tot proletarische maatschappijleerPagina 3

JPEG (Deze pagina), 669.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

A t i i_ VAN BURGERLUKE
STA ATHUISHOUD
Q TOT PROLETARISCHE
pff AMAATSCHAPPULEER
Z t Rede gehouden op 30 October 1920, bij het aanvaarden
van het privaat-docentschap in de maatschappijleer aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam i
DOOR
R. K U Y P E R

p ‘VVppi _ "
1 epli i · _ · AMSTERDAM - 1920
­p N. V. BOEKHANDEL EN UITGEVERS-MAAT§CHAPPIj ,,ONTWIKKELING" `