HomeVan burgerlijke staathuishoudkunde tot proletarische maatschappijleerPagina 1

JPEG (Deze pagina), 661.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 37.87 MB

VAN BURGERLIJKE
STAATHUISHOUDKUNDE
TOT PROLETARISCH E
MAATSCHAPPIJLEER
Rede gehouden op 3,0 October 1920, bij het aanvaarden
van het privaat­d0centschap in de maatschappijleer aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
E DOOR
i j R.KUYPER
AMSTERDAM ­- 1920 E
N. V, BOEKHANDEL EN UITGEVERS­MAATSCHAPPl] ,,ONTWIKKELING"