HomeNotes sur quelques plantations d'Essences exotiques en forêt d'Amance (Meurthe-en-MosellePagina 10

JPEG (Deze pagina), 385.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 7.40 MB

Y ,` ï ` " " " ’ " ’ ’‘‘’ rv Y -Y.-· ·-·· vgv-g J ·. `
. . _ . { , A y `
‘ ’ l z '
· * ' ­ _ ` _ wl ` · I Aff-
>’ ;·` `­; , .=.;,;­;[g,§ï_
. · ; ¤_ ‘
· ~· ·, , ».­:·«;~=
. ' · ?:‘ ,­ .v
_ E; `­ gyäüjfï
‘ ‘ J ‘ »r‘s?§J«:~,;·
‘ * · ,, "ïïI*§·;`;lW·<
· ,, »··
‘ · r "<fï‘!ä

_ , , , _·_·_g­;;&;,.«;
, _ , ; u ‘2=·:;·»1ï
e xl ‘ * ~‘?".·F·ï‘?·ï*ï
` { `. Z-
‘­, ·
. e ‘ ï35?a.;_?ï‘vï*S
` ‘· ·.`;§«­:­;.. K- :
E rg
~ · ·_ `,
ii . ­­ :;+*5.
` »· _­r;4§?tQït.`*’
` =.ä?e»;5:

· · ï,, `· :'ï,=“·=?;{ï
~ [- · `··,. __,g¤;5zy,
­ F. « ‘`··· zi
E ï_.ï ,:1 ,
’ ` ._ _«.:*‘?>§>€
, ‘
'
E ·»·· .·ï·i‘FC¤
, xy T. 1· {*
( ._ Q; Y'.
·· , · ' '. -
*~ .
’ I · P. Y ­ «.
;, »
i v " . V ;?"·`2X·
· ’ . E I
~ E x ‘ « _§
ri ­ .
. ..· 2· nh
· a .· . ·
1, y . _ Mg
' L': j ‘ ‘ U.; 'i ­'
. . ;· -1 Yl,.E_·‘rj
' ïï ` ·
, [j · [ ~ Tf. X5
T] L ' ·‘ ”£<·»‘
. { V r
¤·· ‘ » ‘ ~ï g ,
= 3 ‘ , ï‘ J
., · ;Qj, _ 1 -v;"«`iï'j
. K?. Vïi t."ï;V;[
· §‘ï§,,· f ·1.l.;;;ë<
Y · ,' ·Y·‘ 2>;f~‘$è
.· >
;;‘ .‘ ~:_; 1=;fgf.<:.
[‘F.· · ,~·.:~¢1ï-If
· :;§ ' . %‘Y·?‘$T
*§, -. L
à`; 'v‘ Y')?
H ~ ‘ w.
ig >f · _
_ " _ , $3.,;
hj . ' 'V vwêgglg
‘ JS` , 2 ‘
‘ H5 · x
‘ , ' . ,··C?"ïfL’Zï
r L · ·‘ -
: V ‘ . ‘ ,­ «·:v.·2»«
x . _ F; V _ _’_‘.g··
y . . · »· `. 1; · `