HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 40

JPEG (Deze pagina), 363.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

38
Al sluit dan de Redactie van het Friesch Land-
bouwblad de discussie, de zaak waarom het gaat ;_
is hiermee niet beeindigd. Zoodra zich de gelegen- §
­ heid voordoet kom ik op de verschillende kalk-
toestundskwesties terug. Ik hoop dat mijn tegen-
standers dan op andere en meer ëzakelijke wijze van
repliek zullen dienen; De Landbouwpraktijk en de
Riiksvoorlichtingsdienst hebben daarop müns in- ‘
ziens recht. =
De Riikslandbouwconsulent, g
Dragten, 2 Jan. '30. lr. H. J. WITTEVEEN.
ä
i
ë

E