HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 33

JPEG (Deze pagina), 507.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

Q 31
l
ï‘ Van Professor Hudig zou men mogen verwachten
H dat hij een onpartijdig critisch standpunt inneemt.
Hij weet dat het nemen van goede proeven niet
Y ieders werk is. Daarom is het voor hem niet vol-
t doende als hij naar de Geldersche proefvelden gaat
'· kijken ; neen, hij moet daar een onpartijdige studie
‘ , van maken. Dan zal hem wellicht blijken, dat niet
‘ Q alle kalktoestands­,,onderzoekingen" goed gecon-
1 g troleerd zijn.
ï Voor zooverre mij bekend, past men in Dene-
‘ j marken en in Duitschland niet de Hudigsche met-
9 hode toe. Dan heeft het geen zin naar die ,,con-
I curreerende" landen te verwijzen! De Heer Hu-
‘ dig wijst wel naar de honderd duizend Mark van
` er Görbing, maar wellicht zal de I-leer Görbing nog
' ij eens wijzen op de finantieele en moreele steun die
L Hudig van verschillende Landbouworganisaties on-
dervindt. Dergelijke verwijzingen hebben als ar-
gument geen waarde !
j Den belangstellenden lezer wil ik niet lastig val-
len met een groot aantal cijfers. Alleen wil ik nog
j wijzen op een kalktoestandsproef te Chaam, voor-
komende in het verslag van de Landbouwproef-
velden in Westelijk Noord-Brabant. Het is het
proefveld van den Heer F. van Gestel, omvattende
8 veldjes van 1 Are. Doel en resultaat blijkt dui-
ä delijk uit onderstaand staatje: