HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 608.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

._­ïY1 [ fx,
t Wümrom is het onderzoek van den grond l
j d`·vvïoo op kalktoestand vooralsnog
d·`;o NIET gewenscht. l
‘_'' 1. Wat is kalktoestand? Tot 1927 verstond
> gj; men onder ·den kalktoestand van den gron·d de hoe-
·v,, veelheid koolzure kalk in K.G. die aan 1000 K.G.
humus moest worden toegevoegd of onttrokken
"‘f;;*`iiT·j om den nultoestand te bereiken. De toestand was
; li_- ,; 0, indien de humus in ·den grond neutraal was (een
i_ ph­waarde had van 7). Dat was een duidelijke
v definitie; de kalktoestand was een zuiver begrip,
­g."fï_`&ï zoodat ieder die over de noodige hulpmiddelen en
.. ·.‘»· z§»;_:ê kennis beschikte de kalktoestand van den grond
‘··‘ kon bepalen, althans kon controleeren.
ï"ff_f·gQ Sinds 1927 heeft de Directeur van de tweede
afdeeling van het Groninger Proefstation alle
..»V 9%;; eventueele controle onmogelijk gemaakt door een
l nieuwe ,,definitie" van den nul-toestand te geven.
_,‘‘ ii gg; Thans heet het : ,,De humus heeft de nultoestand
- Vlgá wanneer de grond bij alcalische bemesting gevaar
,"·,r Q! gaat loopen veenkoloniaal ziek te wor«den."
Een meer onwetenschappelijke definitie zal wel
‘.,l 3 zelden gegeven zijn. Wat is het geval. Vóór 1927
‘ ·,·V was ons geleerd dat iedere gron·d ·door gebruik
·..,;e r [gil van te veel kalk (alcalische -bemesting) veen-
2 koloniaal ziek moest worden. Nu gebeurt dat al- ·
V. ,_­‘ leen nog maar bij den toestand nul, of liever het
, gebeurt niet zeker, maar het gevaar dat het ge-
£*f_è§ beuren kan is er ­dan toch. Ik meen te mogen ‘
Q j·j, constateeren, dat de nieuwe z.·g. definitie er in ;
l.·l · ll._ het geheel geen is : alle verandering is nog geen Q
·"‘l ` ~_,« verbetering. ;
* l‘i‘ Natuurlijk rijst de vraag waarom men een dui- i
delijk en controleerbaar begrip heeft vervangen ;