HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 29

JPEG (Deze pagina), 418.49 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

27
ë
` 1 _""_‘"1"‘ ` 11 1
’ Jaar. 1 Gewas. 1 Opbrengsten.
1 11 r“1_"_'r"‘""1_11‘ 1
1 1922 Haver: lfritvlieg schade, geen vermel-
ïding van opbrengst alleen de
äalgemeen opmerking, dat de 1
1. {proef niet erg tot zijn recht 1
4, 1 komt.
1 ’ 1923 Petküser­ ’begin Juni is alles gaan le- r
S rogge: jgeren; op 16 Juni groen ge- 1
. 1 maaid.
1924 Aardappelen geen gegevens over opbrengst. i
A ‘Het slechtste perceel (l '?) 1
{ ïbracht 85 % van de maximum
1opbrengst op.
1 1925 Havcr: jgewas ten deele groen gewo-
5 ïgen; de perceelen die het best
‘ ‘stonden en het eerst rijp waren
1 .(lV en V) leden door mus-
; 1 schenschade.
; 1926 Wintcrr0ggc:;Beschacligd door fritvlieg en 1
1 .· smalle graanvlieg. Daarom 1
ïomgespit, toen aardappelen.
j i {Hiervan geen opbrengsten me-
; 1 degedeeld.
. 1927 Erwten: 1Bemestings­schema nog al ge-
1 1 wijzigd :
1bij - 9 geeft zwavelzure-am-
J 1moniak -1- super 100 %.
` Ibij ­ 2 geeft chili + slakken
195 %.
1 bij - 14 geeft stalmest -1- slak-
jken 90 %.
1De wegingen zijn echter matig
1 betrouwbaar door duivenschade
ien ongelijke rijping.
1