HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 28

JPEG (Deze pagina), 516.90 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

i
4. de berichtgeving, wat betreft aard en hoe-
veelheid der aangewende meststoffen, alles te
wenschen overlaat, waardoor dergelijke proeven
niet die aandacht verdienen welke er door enke­
len *) aan wordt toegekend. Z
C. De opbrengsten. f
Natuurlijk hebben alle bemestingsproeven ten al
doel na te gaan welke uitwerking bepaalde mest- t
stoffen op den opbrengst uitoefenen. Met name ;
voor de kalktoestandsproeven is een nauwkeurige j
opbrengstbepaling echter van groot belang. Be-
weerd wordt dat het veelal om opbrengstverschil-
len van 5-15 % gaat. g
Gaan we ·dan thans de opbrengsten na : Q
zie pag. 27. t
Uit deze opsomming onjkt duidelijk dat eigenlijk Q
geen oogstresultaten worden medegedeeld. In de .
plaats daarvan komen de laatste jaren foto’s, ge-
nomen betrekkelijk vroeg in het voorjaar. Ik hecht e
aan die foto’s echter geen waarde, mede omdat de 3 _
geschiedenis van de perceelen niet nauwkeurig is I `
omschreven. **) Zeer zeker weet men ook in den
Landbouw het fraaie te waardeeren, maar de uit- ‘
eindelijke opbrengst blijft toch meer gewicht in de
schaal leggen dan een tijdelijk meer of minder J
fraai uitzicht.
"‘) bijv. door Prof. Hüdig. H. W.
**) Ook kan het m.i. gemakkelijk voorkomen dat
men het land onbewust in deigewenschte richting
laat verschuiven. Dergelijke foto’s missen iedere
wetenschappelijke waarde.