HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 23

JPEG (Deze pagina), 529.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.34 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

21
wij meenen (en velen met ons) dat de landbouw j
ervan profiteeren kan, in deze vorm blijven ageeren,
het zij zoo ; wij kunnen het slechts jammer vinden i
voor de boerenstand in het algemeen, voor die in
Friesland in het bijzonder.
In de boezem der commissie voor het kalkonder­
zoek ben ik tot elke gedachtenvvisseling bereid,
_ maar niet meer op deze wijze in de bladen.
‘ Ten slotte nog een raad aan den consulent Wit-
W teveen: indien hij weer eens meenen mocht, dat
andere onderzoekers op den verkeerden weg ge-
raken, laat hij dan de zaken waarover het gaat,
aan alle zijden bestudeeren en niet dadelijk naar j
de pen grijpen en niet dadelijk afgaan op eenige
in beperkte vorm verrichtte waarnemingen, of op
enkele tamelijk grove proeven zonder behoorlijke
controle, of mogelijk op weerstand, die anderen
hebben, welke ook nooit een diepere studie van de
zaak maakten. Nu plaats de schrijver zich op een
voetstuk van den superieuren criticus, en dat is
toch wel heel zonderling.
‘ Het zal mij aangenaam zijn, wanneer die bladen, .
die het stuk van den heer Witteveen overnamen,
ook mijn verweer willen plaatsen.
Prof. Ir. J. HUDIG,
Directeur v. h. Bedrijfslaboratorium "
1 . voor Grondonderzoek.
J Waarom is het onderzoek van den grond
op kalktoestand vooralsnog
NIET gewenscht?
l. ANTWOORD AAN lr. CLEVERINGA.
Inderdaad bezocht ik de proefvelden in Noord-
Gelderland nimmer. lk had daarvoor gegronde
redenen en die moet ik nu wel mededeelen.