HomeHet kalktoestandsonderzoek van den grond in en voor de praktijkPagina 20

JPEG (Deze pagina), 618.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 22.65 MB

l
18 Q
zijn (assimileerbare kalk, verweeringssilicaat A
en B, oplosbare kalk, kali, zelfs de Ph.-waarde
van een bodemsuspensie is dat!).
Alles wat de heer Witteveen bij dit punt zegt
is een afleiding van een verkeerde veronderstelling,
en derhalve ook fout.
6e. Het grasland-onderzoek is aan den gang. I
Wanneer de heer Witteveen onze proeven had ge- ,_
zien, met: raaigras stam 12, van Prof. Mayer;
raaigras, handelszaad; beem-langbloem, handels- ,,.
zaad ; zou hij anders geschreven hebben. De proe- [
ven met grascombinaties worden in bakken met v
constant waterniveau begonnen.
Verder is aangetoond, dat evenals voor de gra-
nen diverse varieteiten zich bij de bodemtoestan-
den aanpassen. Wanneer men inlandsche rogge
gemengd met Petküser zaait bij verschillende ,
kalktoestanden, gaat op de lage kalktoestanden de j
inlandsche varieteit overwegen en op de hoogere
de Petküser. Wanneer men zaad van raaigras uit j
de overgangsgebieden, die kalkarm zijn, uitzaait, 1
naast zaad van raaigras uit de kalkrijke Noord-
l Hollandsche geestgronden krijgt men 2 totaal ver-
schillende plantenverzamelingen te zien. Wil de
heer Witteveen grassen gaan kweeken, die lage
kalktoestanden verdragen met het vermogen veel ·,
. voedingsbestanddeelen te produceeren ­en dan gras-
sen, die zelf een minimum aan goedkoope voe- 1
dingsstoffen noodig hebben, hij zou de landbouw
een geweldige dienst bewijzen. Hij zal dan be- i
merken dat dit heel wat moeilijker is, dan er stuk- L
l jes over te schrijven waarbij dan bovendien an-
dermans werk (dat hij niet kent!) afgebroken
wordt.
A 7e. De tirade over kopersulfaat is tendentieus.
Onze adviezen met hun 4 voorzichtige schakee-
ringen zijn nogal onschuldig. Wanneer men die
verkeerd toepast is dat niet onze schuld. Wij ra-
l