HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

ze zijn gebouwd, en bovendien is dan tevens een indruk te krijgen
van de kans op bruikbaarheid voor Nederlandsche toestanden. 1
Het doel van de reis was nu de verschillende werktuigen ter
plaatse in werking te zien en de daarmee verkregen resultaten
te leeren kennen.
Met deze kennis gewapend zou het dan mogelijk zijn een onder-
zoek in te stellen naar de beste gereedschappen voor Nederlandsche
" toestanden. Door aanleg van vergelijkende proefvelden met diverse
werktuigen zal zoowel uit economisch, technisch, bodemkundig _en
boschbouwkundig oogpunt de zaak beoordeeld kunnen worden.
2. HET REISPROGRAMMA.
Nadat op grond van de literatuur een ontwerp­reisplan was
opgesteld, werd het ter beoordeeling gezonden aan Landforstmeister
GERNLEIN, Voorzitter van de Machine­commissie van de Deutsche
Forstverein te Berlijn. Deze achtte slechts eene kleine uitbreiding
gewenscht. De heer GERNLEIN was zoo vriendelijk, de betrokken
personen uit te noodigen, ons zooveel mogelijk ter wille te zijn.
Achtereenvolgens werden bezocht:
29 Aug. 1927. Landforstmeister GERNLEIN, Berlijn: algemeene
besprekingen.
Firma A. BORSIG, Berlijn [Tegel): bezichtiging
der nieuwe constructies van diverse werktuigen,
stoomploegen en motoren.
30 Aug. 1927. Houtvesterij ,,BIESENTHAL" bij Eberswalde, waar
Prof. Dr. H. H. HILF verschillende gereedschappen
en machines heeft beproefd.
Bezoek aan de firma E. NEUMANN, Eberswalde.
31 Aug. 1927. Houtvester JACOB in Templin, schulgemässe
Vorführung der Handgeräte van SPITZENBERG.
1 Sept. 1927. Houtvesterij "EBERSWALDE", kennisneming van
bodemtoestanden op de ontwikkeling der vegetatie,
en resultaten van cultures op met de hand
bewerkte gronden.
2 Sept. 1927. Houtvesterij ,,LIETZE-GöRICKE" (boschwachterij
,,ZäCKERICKH Hegemeister SPITZENBERGL resultaten
van de werkwijzen van SPITZENBERG, zoowel wat
7