HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 35

JPEG (Deze pagina), 737.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

I Wij hebben hier buiten beschouwing gelaten alle waarnemingen,
die geen betrekking hadden op werktuigen, ten einde het verslag
zoo overzichtelijk als mogelijk te houden.
Onze conclusie is, dat voor ons land de volgende boschwerk­
I tuigen in aanmerking komen om beproefd 1) te worden:
I Ueberläufer en Frischling '°] van GEIST, Afbeelding I
I 2­seitiger Forstpflug van VON KEUDELL, ,, II
j Forstuntergrundpflug van VON KEUDELL, ,, III
I Forst-Igel ") van VON KEUDELL, ,, IV
Wald- (undGebirgs­] Igel *) vanNEUMANN­H1LF, ,, V
I Rollspaten-Igel *) van NEUMANN-HILF, ,, VI
j Fräse van S1EMENs­ScHUc1<ERT. ,, VII a en b

l
ï
l
`
‘) De met een "] aangeduide werktuigen zijn hier reeds plaatselijk met
' succes in gebruik.
I