HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 3

JPEG (Deze pagina), 794.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

= · ­ ~ x ·
" ; . T
r. j
..< `·.·ê*.á`r<¤.....
·;ïä·ä<#“¤£àe.p » r
­ Gratis verkrijgbaar bij het » . ;
`,g=ï<»i,,%·*· ·5’s;¥^·~,.¢.»$. :1 n..«· ·~· ’ ‘·~­· ""
RIJKSBOSCHBOUWPROEFSTATION I
te Wageningen. ?
E _ ’‘’y i
~­iü;­‘ = 4; ’
*ai..« g ä
·,,‘ ’ I
eei?ra ­ I E e·ae i> n# ERS A AN D S DI R IS
TER KENNISMAKING MET N IEUWERE GEREED­ I
i
SCHAPPEN VOOR EN METHODEN VAN BEWERKING ‘
äqïë ¤;.`§Q‘ï
DER BOSCHGRONDEN IN N. O. DUITSCHLAND F
.
t DOOR
.:;;,.§:?`E ‘=?` .'
__; :5. =;g,­m· ·;=»=£*· J ·<£
. ~ E· HESSELINK. E
>; .·r;¢ï=.‘ ïïï-
Directeur van het Rijksboschbouwproefstation
=­‘ · - ie Wageningen I
I
:·v M "‘·‘.«.·?»l,e;. «‘


#=*=áï.€«­!ï gxlïu 3
;
J. C. E. C. N. MULDER,
G;
Houtvester van H. M. de Koningin te Apeldoorn. I
·. g;«:.ïk‘#;*Z«'£’f« .`. 1
@.¥.;§ïä@.¥z’;l; l
• ç I

I
I


·‘‘.·
Z
I
Len 'S­GRAVENHAGE ­ ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - mv
;~ ;·.·.` »_£;!:;§xjf= Qfkïylg
.;·j32‘ iäïl ,;~; I
* rïï "
ik q:· i
K
az·è«Q·i­.ï&·-aw' ‘«·
I

::£ . %=~E£*«Fè ».
A L 3420 ­ ·27 I

Ti y