HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

l a 3
t l
j Dreizinkenhacke.
I Dit instrument is uitstekend geschikt voor het uitschudden van
j de zode, doch men behoeft niet te vragen, hoeveel arbeidsloon ‘·
met zulk uitschudden gemoeid is.
Als we het systeem ,,Spitzenberg" overzien, is de gedachte ·
ll goed, doch laat de uitvoering nog te wenschen over en zijn de
l · kosten veel te hoog. Er is blijkbaar te veel onnoodige wrijving. J
ll. Forstkulturgeräie Hohenliibbichow, W
, a. Strooksgewrfze grondbewerking. E
2­seitiger Forstpflug (gewicht 170 K.G.] _
g Dit typisch gebouwde instrument verdient onze volle aan-
dacht. Het is niet te zwaar en doet de zode naar weerszijden
ri volledig omklappen. (Strooken eerst 53, later 80 cM. breed].
Forstunfergrundpflug [gewicht 65 K.G.)
Hiermede wordt 2 maal de gemaakte voor (rechts en links)
doorwoeld tot een diepte van 30 à 40 cM. Ook dit instrument
levert goed werk in yergelijking met de gebruikte trekkracht.
Gliederegge (gewicht 23 K.G.)
P. ,
lj De ruwe grond wordt met een eg zaaiklaar gemaakt. l
Forsfpflug [gewicht 40 K.G.)
Eventueel wordt de voor van 2 zijden naar het midden op-
i geploegd met een licht ploegje [en 1 paard).
Forst-[gel (gewicht 40 K.G.) ä
Voor het vrijhouden der culturen van onkruid en het open-
houden van den bovengrond levert deze veertandcultivator met
ft 3 à 4 tanden en getrokken door 1 paard uitstekend werk.
ik Het systeem zit goed in elkaar en levert goed werk voor
niet te veel geld. Men heeft echter het bezwaar, dat de weinige
humus ter zijde wordt gebracht en het onkruid op de balken ·
zeer welig tiert.
Daarom is men reeds in 1908 overgegaan tot: 1
s
y b. Volle grondbewerking [in bosch en op stobben-terrein).
Forsfschwungpflug (gewicht 100 K.G.)
t Met dezen sterken, doch niet te zwaren, ploeg wordt de
t grond geschild. De ploeg levert goed werk.
24
V g