HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

( x
g Tot dit doel zijn de belanghebbenden in industrie, ingenieurs
1 en boschbouwers, te zamen gebracht in eene vereeniging (zie
jr inleiding]. Door middel van artikelen ‘), vlugschriften en platen
' wordt propaganda voor dit onderzoek gemaakt en het resultaat
{ der onderzoekingen aan de praktijk meegedeeld.
Voor een eind-conclusie.
De vraag, welke bodembehandeling het beste is, wordt natuurlijk i
i het best beantwoord door het bosch zelf. .;
( De Pruissische regeering heeft daarom vergelijkende proefvelden
doen aanleggen in de houtvesterij ,,Biesenz‘/zal".
Op een zeer gelijkmatig vlak stuk oude boschgrond [clalzand)
zijn naast elkaar toegepast de volgende wijzen van grondbewerking:
a. Spitzenberg'sche fahrbare Geräte,
b. Hilf­Neumann'sche Geräte, _
. c. de boschploeg (verbeterd model van Neumann),
d. schop en hak.
Elk proefperk is voor de helft bezaaid, voor de helft beplant
l met grove­den. `
De aanlegkosten loopen zeer uiteen, en wel van af 60 RM. J
( per H.A. voor de bewerking met den boschploeg, tegen 400 RM.
J_ voor de methode SPITZENBERG.
` Aangezien de proeven eerst in 1926 zijn aangelegd, is van de
. N resultaten nog weinig te zeggen. Voorloopig staan de planten op
` alle perceelen goed. (
Op kleinere schaal heeft ook de Directeur JACOB van de parti­
, culiere boschbouwschool in Templin proefvelden aangelegd.
~ Hier zijn vergeleken de Spitzenberg'sche Handgeräte (Wühl­ 2
spaten) tegenover de resultaten, te bereiken met schop en drie-
tandshak. Ook deze proeven dateeren uit 1926.
al Q
7. ONS OORDEEL OVER DE WERKTUIGEN. nl
Wij zullen ons in dit verslag beperken tot de werktuigen. Van
de machines, om de werktuigen te bewegen, zal slechts in het
kort iets worden meegedeeld.
1] Zie 0. a. Forstwissenschaftl. Centr. bl. 1927, blz. 703.
20