HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

4.
{
j i
verpleging van de cultures gebruikt STEFFEN een ,,trommel­fräse",
“ die ter weerszijden van de zaadrij den grond oppervlakkig bewerkt
jl en het onkruid ontwortelt.
i Bodenfräsen dienen om de humus H'n door den b "`en rond te
j l
mengen. Hierbij wordt het onkruid niet uit den grondverwijderd.
Het gevolg is, dat men spoedig opnieuw gras tot ontwikkeling
j ziet komen.
j ` Bij de werkwijzen van SPITZENBERG,
i l»‘‘ " , J; HILF en STEFFEN vormt _de handenarbe1d
. ‘ ‘ , V " E
· een zeer belangr1jk deel van de totale
i · kosten in den vorm van loon voor het
'°" ` ...5 " L . ·
l en ~~~~·­- met de hand u1tschudden der grasmat.
j ‘ `~Zsï€;§*j·p;~ ;,_ _ _ X`., <;= TL"`
__ ' ‘""‘ " GEIST construeerde te Waren in _
^*b· ‘· U'·;;§"g;Ig§ï‘#°h""gI* Mecklenburg den ,,Keiler" voor gem:
A tot heide overgegane
·»‘ ,·1` '*&. L_'I§¤]"`;ï_ de ~1•~~"I vv _ *1 "·lE'" !;»_· "§j:§’:' g • v _
j . __! _: ,§’_;;,.P K Riëêgäj terremen. Een ,,Gl1eder
*3 ` ä nl egge" werd er achter
‘ï à.­F·*§­‘ï 4 Ei? §äèg%*il i"li
9 á i ;_ è;;`_k,jg{.«; gij " jij ëj gehangen om den bodem
E ë ·;2·ï 2* i ¤ i«¥·‘·ï`*.;~·, ~·· · r . .
l " ä ' `<'·_·ji‘; ij ,Q"•=$§e gjkjjiiiä H eemgszms te effenen.
in à i . ï;;f‘ i" "j?.j;ï Tij? Het is niet mogelijk
M- Qïeë--·­ · · = . .. ...
"ä.,, _; ll . j hrermede gel1jkt1jd1g de
. bodembedekking te ver-
Qs xTi‘ê*?£§*`E· Wi'd€r€n het Onkruid
1 ’ "
gg,. °§;:.x fï" r‘gïLiiè`;,`EäL_§i uit te schudden en
l l"`á ig`; z>ê{_ï;;i;,1§;»v_*§£ ‘:<_·.,°I_:E•~)‘. ·"«.r·& ' '
· ,·r ;·­ ..- .,­,·` . ··ä·.- voldoende d1e 1n den
ig; I `,. :` `;`@€··>:`. I
~J, ._;,,_ _ · n- i·.q; ¢*#•>1i§;%.;;;äg,?.çg¤ïi.;._­«= g bodem door te r1ngen.
_A .5,bt ':_ " _;ä;~-N» .. ïjxr {I, ,v.`,· a ';:;`~,E"`>` .·· I
ïgïjägïïäg AJ" ¤ Voor mrnder ongun-
.;_•, g·».=¢=~tQ_ stige omstandigheden
rw v ‘»*Y.:’ ‘ ‘·¥v T~·­i;€"l‘.=,· R #**1*v. ·,>...
,,.e«.·;..;93¤·· worden d@ ~U@b@r­
` "».rf` · ¤=~.<z ^? "‘;ïF.l·‘ Th ‘,?`°· *l·" .. ·
fi F;,ze:<‘i` ;_­=ï­,ä·#ï;·¥.g?r¥;ji9;i;`;_,J" laufer" en de ,,Fr1sch-
_ Q ling" gebouwd. (Z1e _
l I afbeelding I.) Q
_ _ n ABBE und BRETZ
i' ‘»#§g§ bouwden het Hnaupi-
il vï "·w·$i'~v· ’k il , ·ï.°£’<·' . in »
i mgiï ‘{f·;~r­ gj schwem", om de ver-
~ V`,. gg; _ ._«'.,· , E ·»‘ fi . ·§'tg§£l‘ `__{_, [ _
j gg #3/«; xäl tg £v1ïg_f_;f4; lè sclullende bodembe-
_ ‘ ‘ · ·‘$··r“ ?·¤i.~+;"‘•.. ·~¤.·$·‘e werkingen van GEIST
Afb. Vllb. Klein­Fräse van SIEMENSSCHUCKERT. [losscheuren met j1R€iS'
18