HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 14

JPEG (Deze pagina), 918.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

j Tïïlï gïbïlïlïts I Soort der werktuigen. 4 Doel.
j IV. Krümelung der Dreizinkenhacke De losgemaakte zode wordt
V oberenBodenschicht door vrouwen met de hand
l nach Hilf ,,Biesent­ uitgeschud en op balken
l hal" [Eberswalde) gebracht.
Zie afbeeldingen V en VI Wald- oder Gebirgs- In het voorjaar.
i Igel of hetzelfde Voor het losmaken van den
r frame met Feder- grond.
l eggenzinken
lgel mit Nagelsche Voor het verkruimelen van den
Spatenrollen und grond.
j angehängte Saat-
streifeneggen Voor effening tot zaaibed.
[ Krümmelharke Voor wieden van bezaaide
i strooken.
V. Steffensche Kultur­ Forstroisser 3 stijve meskouters, waarmede
geräte de dubbele plag (te zamen
, Carzig 50 cM.) en oppervlakkige
wortels 20 cM. diep worden I
doorgesneden.
Tüllenbreitscharfüsse Ganzevoeten voor het losma-
l [aanhetzelfdeirame ken van de zode van den-
als de Reisser] ondergrond en het verbree-
j den van de strook tot circa
V 80 cM.
Dreizinkenhacke Voor het uitschudden en ter
. zijde brengen van de plag.
' _ Fräsemaschine (facul- Om den bodem te verkruimelen.
tatief]
VI. Siemens- 8 PK. Fräse Oorspronkelijk gebouwd voor
Schuckertsche den landbouw, later voorzien
Bodenfräsen van rolkouters 'ten behoeve
r za anmnng vn., .. 1. m_,h€* Wieden van de be-
zaanngen op breede strooken.
5 PK. Fräse i Motorkracht6PK.Voorhetvol­
Q of strooksgewijze bewerken
van den bodem, waarbij eene
_ intensievevermengingvanden
V grond plaats heeft. De diepte
j van bewerking bedraagt 10-
l 25 cM. Uitwieden van het on-
l kruid is hierbij uitgesloten.
V Motor en werktuig zijn hier
star aan elkaar verbonden.
12
L l
1