HomeVerslag van de studiereis ter kennismaking met nieuwere gereedschappen voor en methoden van bewerking der boschgronden in N.O.-DPagina 12

JPEG (Deze pagina), 902.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 37.69 MB

Hieronder moge volgen een overzicht van de werktuigen, op
I eeni e laatsen in ebruik. Ze zi'n vermeld in de vol orde, waarin
I P l r
I ze gewoonlijk gebruikt worden. In de derde kolom is het doel `
‘ kort aangeduid.
l T l t
XZ; gïbfuïlï S 1 Soort der werktuigen. I Doel. f
I. Spitzenberg'sche Wühlspaten Losmaken van den bodem met
I Handgeräte ‘] Tem­ behoud van de plaatselijke
plin ligging en zonder plotselinge
overgangen tusschen bewerk-
ten en onbewerkten grond.
I II. Spitzenberg`sche Wühlgrubber mit Koiter- Lossnijden van de dubbele
j fahrbare Geräte scheiben strook.
t Zackauck Wühlrad oder Wühlegge Stuksnijdenvande zode[de egge _
is een lichtere constructie].
Wühlpflug Losmaken van de zode van den
j ondergrond.
Wühlgrubber Verdeelen van de zode.
; Dreizinkenhacke Uitschudden en ter zijde bren-
I gen van de zode met de hand. · j
III. Forstkulturgeräte, A] 2-seitiger Forstpflug Strooksgewijzeverwijderen van I
I syst. Von Keudell. de zode.
Hohanlübblchow Forstuntergrundpflug Losmaken zonder omstulpen .
Zie afbeeldingen II, III en IV van dgn bOd€m_
Gliederegge Effenen van den bewerkten
grond.
Forst-Igel ` Vrijmaken der culturen van
, ` onkruid.
I B] Forstschwingpflug Schillen van den bodem over
p de geheele oppervlakte.
Dopp.Flügelscheiben­ Kleinmaken van de zode.
5 _ €§á€
V Forst­Igelmit5zinken Uitwieden van het onkruid.
. Forstschwungpflug Diep ploegen [circa 35 cM.)
I Forsglggl Vrijhouden der culturen van
onkruid.
l) Hier zijn niet vermeld de talrijke gereedschappen voor kweekerijbedrijf,
planten en zaaien.
10
ï
` l