HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 9

JPEG (Deze pagina), 718.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

9
Hoofdstuk II. ”`
STATISTISOH OVERZICHT VAN DE ONTGINNING
_ EN DE BEBOSSCHING. »
§ 1. Ontginning in de provincie Noordbmbmtt in het algemeen,
_t]€d’LL7‘G’I'L‘d·6 de janien 1907 tot en met 1922.1)
‘_I`I‘i"III” I"
ICI I I Gerooid Bosch,
· I
JAAR. E I zi . I . Totaal. aangelegd tot bouw-
.e ä ‘5 I
ä I TE E grasland ol tuingrond. .
áä I <:>
K I I I ; T
1907 I 247 379 I 350 ‘ 976 I 34
1908 220 583 ' 381 I 1184 I 65
1909 490 I 712 I 394 · 1596 I 64
1910 I 616 I 689 I 306 I 1611 I 129
1911 · 760 I 1263 * 276 2299 I 93
1912 738 I 1245 I 409 2392 I 160
1913 791 I 1068 271 2130 I 242
1914 981‘ I 1239 233 2453 I 216
1915 I 575 I 866 I 576 I 2017 247
1916 E 359 I 585 422 I 1366 I 98
1917 I 289 308 299 5 896 ‘ 222
1918 I 602 242 316 I 1160 I 576
I I 1919 I 670 5 701 I 321 I 1692 I 546
1920 I 756 ; 9309 I 238 I 1924 I 540
1m1 I M3 I M8 I w0I 2%1 I 3M
1922 I 1205 I 763 I 492 I 2460 I 339
­ I I . I
1) De hiervolgende cijfers zijn ontleend aan de ,,Verslagen en
Mededeelingen van de Directie van den Landb0uw"; uit den aard
¤ der zaak kunnen deze cijfers nimmer volkomen juist zijn, doch niette-
min geven zij een goed algemeen beeld van den loop van de onlt-
ginning.
I Het jaar 1907 is tot uitgangspunt gekozen, wijl toen de samen-
I E werking van het Provinciaal Bestuur met het Staatsboschbeheer
I _ (later: bedrijf) begonnen is.
I ` .
I