HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 8

JPEG (Deze pagina), 673.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

p 8
mate beschikbaar kwam·en en de loonen op het land eene dalende `
tendens aannamen, nam de ontginning wederom toe. In 1920 begon-
nen evenwel de prijzen de-r lan­d-, tuin- en boschbouwproducten in
verband met de algemeene malaise te dalen, en in verband hier-
mede nam vooral de particuliere ontginningslust weer belangrijk af, i
E zoodat nu in hoofdzaak alleen door het Rijk zelve of door Gemeenten
lof particulieren met Rijkssteun ontgonnen wordt.
Op een omstandigheid dient nog gewezen te worden, n.l. dat de
ontginning tot circa 1895 hoofdzakelijk geschiedde met de bedoeling
V bosch aan te leggen. Toen echter bleek, dat met behulp van kunst-
mest vele gronden zeer goed tot bouw- of grasland konden worden
aangemaakt, ging men op groote schaal tot dien aanleg daarvan `
over; vooral toen de prijzen der gewassen zoo hoog waren. Dat de
· dalende prijzen der landbouwproducten hierop thans weder-om on-
gunstig inwerken, werd reeds boven vermeld. Daartegen neemt de
ontginning tot bosch in de laatste jaren, ten gevolge van de werk-
verschaffing door Rijk en Gemeente weer toe.
l
l
.
(
l
1