HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 51

JPEG (Deze pagina), 603.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

i;
5
a
E
54
i omrasteren van het terrein, doch dit is uit den aard der zaak zeer
kostbaar en zal daarom alleen bij kweekerijen kunnen worden toege- §
i past. Ook kan men -de stammetjes met heide of doorns ombinden ç
, ol` wel besrneren met carbolineum of met een mengsel van koemest e
en kalk. De haas richt over het algemeen véél minder schade aan.
De fazanten zijn voor den boschbouw eer­der nuttig dan schadelijk;
i korhoenders zijn vaak schadelijk voor jonge dennen, doch deze vogels 5
worden in de laatste jaren in sommige streken van Noordbrabant §
J niet veel meer aangetroffen.
Over het algemeen is deze matige wildstand in een bosch zeer wel
toelaatbaar; het konijn dient echter overal niet kracht te worden
Q beteugeld. ‘ i
i fi
f ï
; ` adr
§
·
` i
{ nl
I · Q
1
_.....,..à_.....__ S
` i
1 E
9 äïï i
R · X