HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 46

JPEG (Deze pagina), 676.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

49
,,het meeste nut sticht op plaatsen, waar goed lager onderwijs
,,gegeven is, Dan toch kunnen de landbouwers niet vrucht het
,,landbouwonderwijs volgen. Bovendien kan door den landbouwon-
,,derwijzer reeds op de lagere school bij het gewone onderwijs liefde
,,aangekweekt worden voor de natuur, de boerderij enz, en reeds
,,eenige voorbereidende kennis aangebracht worden. Het onderwijs
,,ka»n door den landbouwonderwijzer - hoofd dor school - in de
,,richting van het landbouwonderwijs gestuurd worden.
,,Indien in eenig deel van het land, dan is het zeker in Oostelijk-
4 ,,Noordbrabant, dat het landbouwonderwijs bloeit. Geen gedeelte
,,des lands_ waar zooveel cursussen zijn en waar zij zoo druk bezocht
" ,,worden. Zeer zeker zal door het landbouwonderwijs, dat vooral
,,met de gewone volledige landbouwwintercursussen den Brabant-
. ,,schen boer bereikt, veel bereikt worden. De boeren zullen kennis
,,krijgen van de ontginning, hun boerderijen zullen meer gaan op-
,,brengen. en daardoor zullen ze een kapitaaltje krijgen om een
,,stukje heide te gaan ontginnen. De jongere boeren zullen nu liefde
,,krijgen voor hun beroep en daardoor zal er nu vraag komen
,,naar ontginningsgrondf
·»¥
? t __......._.._.