HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 27

JPEG (Deze pagina), 882.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

BQ
bouwontginningen v-oor van de Maatschappij Griendtsveen, die deze
A gronden in eigen beheer exploiteert. De grond werd eerst ontveend.
Van de Maatschappij Helenaveen, eveneens eene verveningsmaat-
schappij, liggen de gronden, waarop veel grove tuinbouw wordt ge-
dreven, slechts voor een klein gedeelte op Noordbrabantsch gebied;
j het grootste gedeelte ligt onder Limburg.
Een ander groot ontginningsbedrijf is het door eene maatschappij
op voormaligen woesten grond van de gemeente Sambeek gestichte
­ landgoed ,,Lactaria". Dit bedrijf werd aanvankelijk als veebedrijf
geëxploiteerd; het werd later verpacht en is thans eigendom van een
particulier, die het in eigen beheer laat exploiteeren. A
A Het landgoed Sterksel, ten Zuiden van Heeze, is eigendom eener `
J vennootschap. Als ontginningsbedrijf werd het indertijd groot
i opgezet. ·
Als particuliere ontginningen en bebosschingen mogen verder
worden genoemd die van ·den heer Baron van Tuyll van Serooskerke
. in de omgeving van Heeze alsmede d·ie nabij Eindhoven o.a. van
de firma Philips.
Ook tusschen Gilze en Ulvenhout zijn belangrijke particuliere
landbouwontginningen, evenals nabij Helvoirt, onder Zundert, lRijs-
bergen enz. `
,_ Voorts zij n·og vermeld, niet zoozeer om de uitgestrektheid als
L wel om de eigenaardigheid, de sinds lan-ge jaren bestaande door de
[X Paters Trappisten aangelegde interessante vloeiweiden bij de
l Achelsche Kluis ten Zuiden van Valkenswaard.
Behalve door de Nederlandsche Heide Mij. is de ontginning van
r woesten grond in Noordbrabant in den laatsten tijd bovendien be-
vorderd door de Grondverbetering- en Ontginning-Maatschappij te
Utrecht. die eveneens ontginningen voor derden uitvoert.
·Ten slotte dient ·de aandacht te wor·den gevestigd ·op ·de tallooze ’·
perceelen woesten grond, die in den loop ·der jaren door de eigena-
ren of gebruikers van aangrenzenden cultuurgrond zijn ontgonnen. 9
Door dit gestadig afknabbelen zijn sedert 1907 ettelijke honderden
hectaren woeste grond in vruchtbaar lanl herschapen.
In de laatste jaren worden in verhouding minder groote ontgin-
ningsbedrijven opgericht, -doch wint de stichting en uitbreiding van
kleinere bedrijven meer aan beteekenis, hetgeen als economisch ver-
schijnsel zeer gunstig te achten is.