HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 2

JPEG (Deze pagina), 782.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

2
i Hoofdstuk I.
ALGEMEENE BESOHOUWINGEN.
De ontginningen van woeste gronden zijn in Noordbrabant stee­ds
van groote beteekenis geweest. Ten opzichte van de uitgestrektheid,
die jaarlijks in ons lan·d tot gras ·en bouwland alsmede tot bosch
werd ontgonnen, nenren zij, zooals uit on-dersataand overzicht moge 1
blijken, eene zeer belangrijke plaats in.
Het aantal H.A. dat gemiddeld per jaar werd ontgonnen, bedroeg
voor het

In geheel In Noordbrabant In pCt. van de
Tijdvak Nederland oppervlakte
H.A. HA- in Nederland.
*1
I l
1833/1840 4925 2638 54 l
1840/1856 4366 1162 26 l
1857/1863 3710 1052 28
1864/1873 3102 1091 35 '
1881/1886 1451 285 20
1892/ · 896 1092 231 21
1897/1901 2210 456 · 21 1
1902/1906 3962 703 18 ·
1907/1911 7031 1537 ” 22
1912 8842 2392 27
1913 8098 2130 i 26 ·
1914 7592 { 2453 31 _
1915 6885 2017 29
1916 4895 1336 27
1917 3805 896 24 _
1918 3180 1160 36
` 1919 4987 1692 34
1920 6192 1924 31
1921 7098 2001 28
1922 6349 2460 39
‘ Totaal 313795 l 93298 30 l
I
Deze cijfers, die ontleend zijn aan ,,de Verslagen van ­den Land-
bouw" zijn niet volledig en waarschijnlijk ook niet geheel juist;
de perioden 1874/1880 en 1887/1891 ontbreken, terwijl de opgaven ä