HomeBeschouwingen betreffende de ontginning en de bebossching in de provincie NoordbrabantPagina 13

JPEG (Deze pagina), 691.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 49.75 MB

1 ll
1
IO ri
1 § 3. Bebossching van in de provineie Noorzllarabant gelegen, aan
1 gemeenten en andere publlielcreehtelijke lichamen of 'aan oereenigln-
gen en stichtingen van algemeen nut toebehoonenole woeste gr0nd‘enl ï
· met renteloos voorschot van den Staat.
j In de jaren 1907 tot en met`.'1923 werden in Noorclbralbant met
technische en finantieele hulp van den Staat tot bosch ontgonnen:
. . 1908 6 H.A._ 1
~ 1909 = 24 ,, ­ -
` 1910 ‘ 61 ,,
i . · . ' 1911 69 ,,
s 1912 v 115 ,, ..
‘ _ 1913 128 ,, · . .
l _ 1914 143 ,,
` 1915 222 ,, . ‘
1 . 1916 261 ,,
1 1917 #194 ,,
gi 1918 u 167 ,, _
E 1919 135 ,, ‘ .
1920 179 ,, · ·
1921 206 ,, .
g 1922 328 ,, · . _ ·
g' , _ 1923 .436 ,, Y
To-taal 2674 H.A. _ ·
1 Gemeenten, enz. wier woeste gronden met renteïoos voorschot ‘
· van den Staat beboseht wordlen. _
. .. .2 89.
‘lëg·=."%`%’è l§=<f
e -·- e ea; ze , - 3 ¤= ·
l ·­­· ’5 ¤ M <v C · 1 · ‘"
Gemeente of Vereeniging. § ä g 1 E C`5_l1< ä ë
1 a E gy E 8’§ eï CI m 8
I _ «.> _¤ en > 1. > “ .¤
1 ii ïs e B 2
1 ee ·¤ i
Duizel en Steensel 1) y ‘ 1908 213 r 183
Oerle 1;) 1908 1 ~ l -
Zeelst 1 1908 1 ‘ -
Maashees · « 1 *910 1 467 I 276
E Schaijk ; 1911 j 288 j 215
1) In 1923 zijn de gem. Duizel en Steensel en Eersel tot ééne
gemeente: Eersel vereenïgd.
2) Zie Veldhoven. N